dinsdag 18 november 2008

Actie actie actie

Op woensdag 17 december plannen de vakbonden een korte actie in Brussel om de bevoegde ministers erop te wijzen dat er in de voorbije jaren al heel veel beloftes zijn gedaan rond een verbetering van het statuut van onthaalouders, maar dat er (helaas!) nog niemand werk van gemaakt heeft.

Onthaalouders die dit nog niet wisten: hou de briefwisseling van je vakbond in de gaten en hou alvast deze dag vrij! Meer informatie volgt nog als de actie practisch wat meer georganiseerd is.

Ik ben er zeker van dat we op de steun van de ouders kunnen rekenen want een dagje een alternatieve opvang zoeken zal wel zo een probleem niet zijn, als je het een maand op voorhand weet. En ook (toekomstige) ouders en hun kinderen hebben er baat bij dat er voldoende gemotiveerde onthaalouders met liefde hun kroost blijven opvangen!

Mail me gerust als je mee wil doen maar niet veel zin hebt om alleen te gaan... (moekesabine(at)gmail(dot)com)

Geen opmerkingen: